A magyar népi EGÉSZségvédelem hagyományának továbbörökítése

A beruházás fő célja a magyar szerves kultúra részét képező magyar népi EGÉSZségőrző hagyomány továbbörökítése. A Gyógynövényparkot azon holisztikus személettel, alázattal és hagyománytisztelettel, természet-harmonikus megoldásokban igyekeztünk megálmodni majd ÉLetre hívni, ahogy Eleink is gondolkoztak és ÉLtek.

A természeti- és táji értékeket ökológiai gondolkozáson alapuló fenntartással, az egyedülálló látványokkal őrizzük, de mindezeken túlmenően az egykori legelőterületet sokféleségét aktív természetvédelmi beruházásokkal és cselekvésekkel fejlesztettük tovább. Olyan tájkertet kívántunk létrehozni, ahol az EGÉSZséget megtapasztalhatja a Látogató. A természeti tájjal oly módon igyekszünk „gazdálkodni”, ahol Eleink életét mintául követve ember, állat és növény egymás mellé rendelt viszonyban létezik.

Eleink még tudták, hogy EGÉSZségünk csak EGYségünkben létezhet, ezért népi EGÉSZségmegőrző ismereteink együttes lelki-szellemi-fizikai szintű bemutatására törekedtünk a megvalósítás során. A Gyógynövénypark ismeretanyaga magyar népi orvoslási, természetgyógyászati (elsősorban fitoterapeuta ill. a füvesemberek) hagyományaira épít, de emellett kialakítása, formai megjelenítése figyelembe veszi magyar hagyományos térrendezési elveinket, motívum világa magyar szerves kultúránkban gyökeredzik, s mindemellett magába építi a környező terület szakrális hagyományait – a Pálos barátok gyógyító hagyományának és búcsújáró szokásaink továbbörökítése révén.

A magyar népi EGÉSZségvédelem főbb hagyományos jellegzetességei:
  • A magyar népi gyógyászatmegelőzésre (prevencióra), s az emberi szervezet öngyógyító képességének felébresztésére és emlékeztetésére épít.
  • A gyógyítási eljárások a betegségeket kiváltó okokat KEZELik.
  • A természet részeként létező ember betegségei a népi gondolkodásmódban a természettől, annak törvényszerűségeitől való elszakadása mértékében jelentkeznek - a gyógyulás sikeressége a szervezet természeti rendjének a helyreállításán múlik.
  • A népi EGÉSZségvédelmi eljárásokat a homeopátiás, azaz hasonlóságot kereső gondolkodásmód jellemzi. 
  • Bizonyos egészség helyreállító eljárásokat csak betegség esetén alkalmaztak, azonban többeket EGÉSZségük megőrzése érdekében megelőzésképpen a teljes esztendőben, így számos gyógynövényt is.